NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Będą inwestycje we włocławskim ANWILU

PKN ORLEN planuje, zgodnie z obowiązującą strategią, zainwestować około 1 mld zł w rozbudowę zdolności produkcyjnych instalacji do wytwarzania nawozów we włocławskim ANWILU. Dodatkowo rozważa wzmocnienie kapitału swoich strategicznych aktywów petrochemicznych poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji PCW.

ANWIL to jedna z najważniejszych firm w Grupie ORLEN. Stawiamy na jej dalszy rozwój i nie planujemy sprzedaży. Mocna pozycja ANWILU ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju Grupy ORLEN, jak również Włocławka i całego regionu kujawsko-pomorskiego. Dzięki realizacji inwestycji, ANWIL znacząco wzmocni swoją pozycję na rynku nawozów, a także w obszarze PCW. Finansowo skorzysta na tym zarówno Grupa ORLEN, jak i samorząd lokalny, a także mieszkańcy w regionie – powiedział podczas konferencji prasowej we Włocławku Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Fot. Konferencja prasowa w ANWIL S.A., 16.10.2018 r. – od lewej: Jarosław Chmielewski, Członek Zarządu ANWIL S.A., Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A., Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN i Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A.

Obecnie potencjał produkcyjny ANWIL w odniesieniu do nawozów azotowych wynosi ok.1 mln ton rocznie. Dzięki rozbudowie instalacji w tym obszarze planowany jest wzrost produkcji o 40%, czyli o kolejne 430 tys. ton. Przewidywany jest również wzrost asortymentu produkcji nawozów o 4 nowe produkty .

ANWIL stanowi integralny element Grupy ORLEN, która dba o rozwój regionu w każdym miejscu w którym funkcjonuje. Chemiczna Spółka już teraz zatrudnia blisko 1300 osób i jest jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu. Ma to pozytywny wpływ na sytuację lokalnej społeczności. Po zrealizowaniu inwestycji nawozowej przybędzie kolejnych 200 nowych miejsc pracy, co oznacza wzrost o 15% w perspektywie 2021 r.

ANWIL jest też jednym z największych płatników podatków przekazywanych do budżetu miasta. Za 2017 rok spółka odprowadziła 110 mln zł podatku, z czego lokalnie aż 35 mln zł. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włocławku wpływy z podatku lokalnie wzrosną do ok. 50 mln zł rocznie.

Stałym elementem strategii włocławskiej spółki jest też społeczna odpowiedzialność biznesu. ANWIL samodzielnie lub za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej prowadzi intensywne działania z zakresu sponsoringu społecznego i dobroczynności, na realizację których przekazał łącznie w minionych trzech kwartałach ponad 800 tys. zł. Z kolei na aktywności edukacyjne skierowane do szkół z Włocławka wydatkował w tym czasie ponad 50 tys. zł. W sumie – w latach 2014 – 2017, Fundacja ANWIL dla Włocławka przekazała 3,3 mln zł na rzecz lokalnej społeczności, zrealizowała ponad 180 projektów, co w rezultacie oznacza, że co drugi mieszkaniec Włocławka był beneficjentem programów przez nią wspartych.

ANWIL jest także znaczącym sponsorem lokalnego sportu, zaangażowanym finansowo na rzecz Klubu Koszykówki Włocławek S.A., YACHT CLUBU ANWIL, biegaczki Katarzyny Kowalskiej i Aeroklubu Włocławskiego.

Fot. Konferencja prasowa w ANWIL S.A., 16.10.2018 r. – od lewej: Jarosław Chmielewski, Członek Zarządu ANWIL S.A., Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A., Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN i Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A.

ANWIL S.A.