Opublikowano: śr, Lis 4th, 2009

Badania archeologiczne na terenie Browaru Bojańczyka

Pierwszy herb miasta

BADANIA ARCHEOLOGICZNE PROWADZONE NA TERENIE BROWARU BOJAŃCZYKA PRZY UL. ŁĘGSKIEJ-BECHIEGO
WE WŁOCŁAWKU W 2009 ROKU

Badania prowadzone były w sierpniu i wrześniu przez naukowców – archeologów Uniwersytetu Łódzkiego. Badaniami kierował archeolog z ponad 30-letnim stażem
dr Janusz Pietrzak i mgr inż. Artur Ginter. Zleceniodawcą był Urząd Miasta Włocławek.

Badaniami objęto kompleks budynków założonego przez Kazimierza Bojańczyka
w XIX wieku Browaru, adaptowanych w ramach rewitalizacji na Centrum Kultury „Browar B.” Przeprowadzono szczegółową kwerendę archiwalną oraz wytyczono 5 wykopów z lokalizacją na dziedzińcu Browaru.

Odkrycia na terenie Browaru określiły osadnictwo na znacznie wcześniejsze, aniżeli sądzono dotychczas, tj. na lata 2200-2400 związane z kulturą pomorską z IV-II w. p.n.e. Widocznie bliskość rzeki i przyjazne środowisko sprzyjały już wtedy osadnictwu pradziejowemu na tym terenie. W efekcie prac z tego okresu odkryto pozostałości obiektów gospodarczych i materiału ruchomego – głównie ceramiki.

Następnie w świetle badań nastąpiła przerwa osadnicza do XIII-XIV wieku, trwająca ok.1500 lat.

Osadnictwo wraca z końcem wczesnego średniowiecza i początkiem średniowiecza, o czym świadczą odkryte pozostałości obiektów gospodarczych i liczne fragmenty ceramiki z tego okresu.

Kolejna faza osadnicza to wiek XIX (znów przerwa 700 lat). Archeolodzy zaobserwowali intensywne procesy urbanistyczne, z licznymi dowodami infrastrukturalnymi związanymi z inwestycją budowy Browaru w XIX w. – ślady podziemnej infrastruktury Browaru (studnia, instalacje, czy np. dowody kilkukrotnego brukowania dziedzińca).

W trakcie prac zinwentaryzowano łącznie 731 zabytków ruchomych, ze zdecydowaną przewagą ceramiki naczyniowej, ale także zabytki szklane, metalowe, kości i XIX-wieczną ceramikę budowlaną.

Przeprowadzone badania w pełni umożliwiają realizację inwestycji oraz w sposób kapitalny poszerzają wiedzę o historii, w większości nieznanej, tego miejsca.

Badania koordynował zastępca Prezydenta Miasta Arkadiusz Horonziak,
a bezpośrednio nadzorował inspektor w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Dariusz Jaworski.

Całkowite specjalistyczne opracowanie badań zgodnie z umową nastąpi do dnia
15 grudnia br.

MartinezFilm

Informacje

ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile

17 października 2019, Możliwość komentowania ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile została wyłączona

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

Archiwa