Opublikowano: śr, Lis 4th, 2009

Badania archeologiczne na terenie Browaru Bojańczyka

Pierwszy herb miasta

BADANIA ARCHEOLOGICZNE PROWADZONE NA TERENIE BROWARU BOJAŃCZYKA PRZY UL. ŁĘGSKIEJ-BECHIEGO
WE WŁOCŁAWKU W 2009 ROKU

Badania prowadzone były w sierpniu i wrześniu przez naukowców – archeologów Uniwersytetu Łódzkiego. Badaniami kierował archeolog z ponad 30-letnim stażem
dr Janusz Pietrzak i mgr inż. Artur Ginter. Zleceniodawcą był Urząd Miasta Włocławek.

Badaniami objęto kompleks budynków założonego przez Kazimierza Bojańczyka
w XIX wieku Browaru, adaptowanych w ramach rewitalizacji na Centrum Kultury „Browar B.” Przeprowadzono szczegółową kwerendę archiwalną oraz wytyczono 5 wykopów z lokalizacją na dziedzińcu Browaru.

Odkrycia na terenie Browaru określiły osadnictwo na znacznie wcześniejsze, aniżeli sądzono dotychczas, tj. na lata 2200-2400 związane z kulturą pomorską z IV-II w. p.n.e. Widocznie bliskość rzeki i przyjazne środowisko sprzyjały już wtedy osadnictwu pradziejowemu na tym terenie. W efekcie prac z tego okresu odkryto pozostałości obiektów gospodarczych i materiału ruchomego – głównie ceramiki.

Następnie w świetle badań nastąpiła przerwa osadnicza do XIII-XIV wieku, trwająca ok.1500 lat.

Osadnictwo wraca z końcem wczesnego średniowiecza i początkiem średniowiecza, o czym świadczą odkryte pozostałości obiektów gospodarczych i liczne fragmenty ceramiki z tego okresu.

Kolejna faza osadnicza to wiek XIX (znów przerwa 700 lat). Archeolodzy zaobserwowali intensywne procesy urbanistyczne, z licznymi dowodami infrastrukturalnymi związanymi z inwestycją budowy Browaru w XIX w. – ślady podziemnej infrastruktury Browaru (studnia, instalacje, czy np. dowody kilkukrotnego brukowania dziedzińca).

W trakcie prac zinwentaryzowano łącznie 731 zabytków ruchomych, ze zdecydowaną przewagą ceramiki naczyniowej, ale także zabytki szklane, metalowe, kości i XIX-wieczną ceramikę budowlaną.

Przeprowadzone badania w pełni umożliwiają realizację inwestycji oraz w sposób kapitalny poszerzają wiedzę o historii, w większości nieznanej, tego miejsca.

Badania koordynował zastępca Prezydenta Miasta Arkadiusz Horonziak,
a bezpośrednio nadzorował inspektor w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Dariusz Jaworski.

Całkowite specjalistyczne opracowanie badań zgodnie z umową nastąpi do dnia
15 grudnia br.

MartinezFilm

Informacje

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego została wyłączona

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku została wyłączona

Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich została wyłączona

Sobotni spacerek z przewodnikiem

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Sobotni spacerek z przewodnikiem została wyłączona

Piknik wojskowy „Wierni Polsce”

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Piknik wojskowy „Wierni Polsce” została wyłączona

Włocławianie korzystają z miejskich rowerów

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Włocławianie korzystają z miejskich rowerów została wyłączona

Archiwa