NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

ANWIL wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opracowanie autorstwa Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalisty ds. BHP w spółce ANWIL otrzymało wyróżnienie w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. To kolejny sukces włocławskiej firmy w obszarze BHP. W ubiegłym roku  ANWIL został bowiem uznany przez Państwową Inspekcję Pracy za najlepszego organizatora bezpiecznej pracy w kraju.

Na zdjęciu pierwszy od prawej Jerzy Szatkowski, główny specjalista ds. BHP w spółce ANWIL, drugi od prawej Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A.

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy m.in. z Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami, odpowiedzialnymi za kontrolę warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Rolę sekretarza wydarzenia pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Opracowanie przygotowane przez Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalistę ds. BHP w spółce ANWIL pt. Ocena ryzyka zawodowego w zezwoleniach jednorazowych z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych zostało wyróżnione przez Komisję Konkursową, obradującą pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej w kategorii  przedsięwzięcia organizacyjne
i edukacyjne.
Komisja doceniła uniwersalność zaproponowanego rozwiązania, które zostało już wdrożone we włocławskiej spółce. Wprowadzenie zezwolenia jednorazowego na prace szczególnie niebezpieczne, uzupełnione o ocenę ryzyka zawodowego, jest dobrą praktyką, możliwą do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie, w którym wymagane są tego typu dokumenty. Jest to dodatkowy punkt, umożliwiający zarówno zezwalającemu, jak wykonawcy dokonanie oceny m.in. tego, czy zostały zastosowane wszystkie możliwe oraz wymagane środki ochrony indywidualnej.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny m.in. za obszar prewencji i BHP, komentując sukces Jerzego Szatkowskiego, podkreślił: – Bardzo się cieszę, że opracowanie Jerzego zostało nagrodzone. Jest to dla mnie potwierdzenie, że działania, jakie podejmujemy w naszej spółce na rzecz budowy kultury bezpieczeństwa, w tym podnoszenia poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo współpracowników, przynoszą doskonałe efekty. Fakt, że nasi pracownicy przejmują inicjatywę i sami zgłaszają usprawnienia, służące poprawie bezpieczeństwa, umożliwia nam eliminację potencjalnych zagrożeń, a także – i to jest dla mnie szczególnie ważne – stały rozwój naszych kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest wyróżnianie tych rozwiązań, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze oraz przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Wyróżnienie dla pracownika ANWILU w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to kolejny sukces spółki w obszarze BHP. W ubiegłym roku  ANWIL  odniósł potrójne zwycięstwo w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przyznał włocławskiej firmie  tytuł najlepszego organizatora bezpiecznej pracy na Kujawach i Pomorzu. Jednocześnie jeden z pracowników firmy – Piotr Stokfisz – został uhonorowany pamiątkowym dyplomem dla Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w województwie. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że spółka organizuje pracę w sposób wyróżniający ją na tle pozostałych pracodawców i może stanowić wzór dla innych dużych przedsiębiorstw w kraju.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom 44. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy  odbyło się  09.12.2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Anwil S.A.