NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

20.  Integracyjne Regaty Żeglarskie ANTAŁEK  2021

1. ORGANIZATOR: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie
2. SPONSORZY: w tym roku brak
3. CEL REGAT

Promocja „Włocławskiego Morza” – jego walorów nautycznych i rekreacyjnych, integracja środowiska żeglarskiego miasta Włocławka i z zaprzyjaźnionych okręgów: Płocka i Torunia.

4. MIEJSCE I TERMIN

  • Port regat: MARINA ZARZECZEWO.
  • Regaty odbędą się na Zalewie Włocławskim w dniu: 21 sierpnia 2021 r. (sobota).
  • Otwarcie regat planowane jest na godzinę: 11:15. Start honorowy 12:00, ostry  12:30
  • Zakończenie wyścigów -zamknięcie linii mety 15:45.
  • Zakończenie regat ok. godz. 16:00, ogłoszenie wyników i „wręczenie” nagród.
  • Zwieńczeniem imprezy będzie integracyjna biesiada żeglarska z poczęstunkiem z grilla

5. PRZEPISY:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS edycja 2021 ¸ 2024 (tylko w zakresie prawa drogi) oraz Instrukcją Żeglugi i niniejszym Zawiadomieniem.

6. KLASY:

Regaty zostaną rozegrane ze startu wspólnego bez podziału na klasy.

7. ZGŁOSZENIA DO REGAT, REJESTRACJA ZAWODNIKÓW, INSTRUKCJE :

Zgłoszenia i rejestracja zawodników do regat prowadzona będzie w oparciu o zgłoszenia dokonane w Komisji Regatowej w dniu regat w godzinach od  10:00 do 11:15. Instrukcja Żeglugi, dokładny czas startu i sygnały startowe oraz trasa regat zostaną przedstawione zawodnikom podczas odprawy sterników w dniu regat przez SG (zaraz po otwarciu zawodów).

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Opłacenie wpisowego w wysokości 30 zł od jachtu.
  • Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas uczestnictwa w imprezie.
  • Jacht musi posiadać widoczne znaki identyfikacyjne oraz odpowiednią ilość sprzętu ratunkowego.

9. NAGRODY

Zwycięska załoga otrzyma ANTAŁEK WINA słusznej jakości – do podziału na wszystkich uczestników regat (i gości), ufundowaną tradycyjnie przez Zwycięzcę i „Czerwoną Latarnię” ubiegłorocznych regat.

Główna nagroda ma charakter integracyjny i jest gwarancją dobrej zabawy w doborowym towarzystwie żeglarskiego bractwa.  Inne nagrody – zgodnie z sugestią sponsorów.

10. INFORMACJE

Sternicy chcący wystartować w regatach, mogą dokonywać wstępnych zgłoszeń: e-mail biuro@yca.pl lub w Bosmanacie Mariny Zarzeczewo  54 255 02 55

Wszystkie jachty będące w dyspozycji YCA są zarezerwowane dla uczestników regat od godz. 10:00 w dniu regat.
Zapraszamy do  uczestnictwa, życząc wspaniałej zabawy, pomyślnych wiatrów i pierwszego oraz ostatniego miejsca na mecie

YACHT CLUB ANWIL