Opublikowano: czw, Lis 6th, 2014

Andrzej Pałucki – Wybory 2014

Odpowiedzi Pana Andrzeja Pałuckiego otrzymaliśmy po godzinie 15 czyli już kilka godzin po publikacji odpowiedzi innych kandydatów ale ze względu na to iż Pan Prezydent stara się o koleją, trzecią kadencje zrobiliśmy wyjątek.

1. Jak Pan ocenia dotychczasową rewitalizacje we Włocławku i jakie są Pana plany, pomysły na jej kontynuację?

W ramach rewitalizacji miasta, samorząd Włocławka zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 54,5 mln złotych. Ponadto, w centrum miasta zrealizowano adaptację obiektów do nowych funkcji społeczno-gospodarczych o wartości całkowitej ponad 34,2 mln złotych. W ramach rewitalizacji zrealizowano między innymi: przebudowę i zagospodarowanie włocławskich bulwarów oraz przyległych ulic, rewitalizację Zielonego Rynku, przebudowę Starej Remizy przy ul. Żabiej 8, rozbudowę i przebudowę Teatru Impresaryjnego, przebudowę budynku przy ul. Żabiej 12a na potrzeby Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej, przebudowę Starego Rynku, rozbudowano również monitoring śródmieścia Włocławka. Ponadto, w ramach adaptacji do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych, zostały przebudowane obiekty Centrum Kultury Browar B. przy ul. Łęgskiej. Obecnie centrum Włocławka jest jednym z ulubionych szlaków spacerowych mieszkańców i ich gości. Nadwiślańskie bulwary, historyczny browar Bojańczyków służący dziś lokalnej społeczności, nowy Stary Rynek są wizytówkami Włocławka. Oczywiście planujemy kontynuowanie procesu rewitalizacji, nie jest to łatwe zadanie ponieważ większość budynków na starówce jest własnością prywatną bądź też ma nieuregulowany stan prawny. W ostatnich tygodniach staliśmy się właścicielem nieruchomości na rogu ul.3Maja i Tumskiej planujemy tam budowę budynku. Będzie to dobry początek rewitalizacji ul. Tumskiej i 3 Maja.

2. Mimo że Włocławek wzbogacił się o CK Browar B i przebudowany Teatr to nadal różnie się ocenia Kulturę w naszym mieście. Co zatem Pan jako prezydent może zrobić dla wsparcia włocławskiej Kultury i jej rozwoju?

Centrum Kultury Browar B. przy ul. Łęgskiej i przebudowany Teatr Impresaryjny przy ul. Wojska Polskiego znakomicie odzwierciedlają kondycję kultury w naszym mieście. Te obiekty tętnią życiem. W Browarze praktycznie w każdy weekend odbywają się imprezy, koncerty, wystawy adresowane do szerokiego grona odbiorców. Przebudowany i rozbudowany Teatr Impresaryjny ma teraz dużo lepsze zaplecze techniczne, a co za tym idzie – możliwość rozszerzenia swojej oferty scenicznej, która od lat jest wizytówką Włocławka. Przypomnę tylko, że „rodzicami chrzestnymi” Teatru są wybitni aktorzy: Krystyna Janda i Andrzej Seweryn. Obydwie placówki realizują również misję edukacyjną. W Browarze i Teatrze działają liczne sekcje dla dzieci i młodzieży, w tych obiektach kształcą się przyszli artyści. Przebudowa tych miejsc sprawiła, że nazwa programu rewitalizacji „Ku Wiśle” nabrała nowego, historycznego wręcz, znaczenia. Zmieniła się panorama Włocławka. Teraz nasza starówka przyciąga coraz więcej gości, a kwartał ulic: Łęgskiej, Bechiego, Bulwarów i Ogniowej wypiękniał, stał się miejscem wypoczynku całych rodzin.

3. Młodzi ludzie wciąż opuszczają nasze miasto. Czy będąc Prezydentem Włocławka może Pan podjąć działania, wpłynąć na ten jak się wydaje stały proces i go powstrzymać bądź nawet odwrócić?

Ten proces jest bolączką wszystkich miast, nie tylko Włocławka. Z Polski, rządzonej przez Platformę Obywatelską, wyjechało już ponad pół miliona Polaków. W mojej ocenie bardzo ważne jest stwarzanie warunków do kształcenia młodych ludzi, stąd m.in. wspieranie szkolnictwa wyższego przez samorząd Włocławka. Uchwałą Rady Miasta, za symboliczną złotówkę przekazaliśmy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nieruchomości przy ul. Mechaników i Energetyków. Uczelnia chce rozwijać kierunki techniczne, bo coraz mniej mamy fachowców, a pracodawcy ich potrzebują. Również Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku oferuje atrakcyjne programy wsparcia, bony stażowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Trzeba tylko się odważyć i skorzystać z tych form pomocy.

4. Co Włocławek pod Pana rządami będzie mógł zaoferować starszym mieszkańcom?

Stwarzamy warunki do tego, by seniorzy czuli się we Włocławku dobrze, bo są ważną częścią społeczności. Wspieramy i będziemy wspierać nadal działalność tzw. klubów seniora. To bardzo wartościowe organizacje. Seniorzy rozwijają swoje pasje, organizują ciekawe imprezy, a w ramach otwartych konkursów ofert korzystają z miejskich dotacji. W Starej Remizie Centrum Kultury Browar B swoją siedzibę mają dwa takie kluby: Senior Kujawy i Stokrotka. Nie można zapominać o Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który działa w gościnnych murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Współtworzą go seniorzy, którzy z powodzeniem mogą zaimponować młodym. To osoby pełne zapału i pomysłów na życie. Zarówno kluby seniora jak i społeczność uniwersytecka wspaniale integrują włocławian. Starsi korzystają z tej oferty, a młodzi poznają swoje lokalne tradycje i odnajdują autorytety. Seniorzy imponują również kondycją sportową i chęcią organizowania różnych imprez. Na przystani przy ul. Piwnej działa np. sekcja nordic walking, której członkowie zdobywają punktowane miejsca na ogólnopolskich imprezach.

Seniorzy mogą korzystać z programów profilaktycznych oferowanych przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, a dla osób chorych wymagających opieki uruchomiliśmy Zakład Rehabilitacji przy ul. Żeromskiego.

5. Włocławek jest zadłużony na ponad 350 mln. zł.
Jak Pan widzi ten problem?

Żaden polski samorząd nie jest w stanie funkcjonować bez zaciągania zobowiązań czyli kredytów np. Toruń zaciągnął olbrzymi kredyt na budowę mostu. Najważniejsze żeby te pieniądze inwestować w taki sposób, aby wpływały one na wzrost majątku miasta. I tak się dzieje w przypadku Włocławka. Pozyskaliśmy duży zastrzyk funduszy unijnych do których musieliśmy mieć finansowy wkład własny. Dzięki temu realizujemy inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, kulturalnej, oświatowej itp. Miasto dzięki temu staje bardziej atrakcyjne i ładniejsze, ale przede wszystkim spełnia swoje funkcje w stosunku do mieszkańców. Zaciągnięcie kredytów przez miasto jest kontrolowane przez odpowiednie instytucje np. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, działamy zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Spłata każdego zobowiązania musi być ujęta w wieloletniej prognozie finansowej.

6. Największe Pana marzenie związane z Włocławkiem, z jego rozwojem?

Marzenia już się spełniają, Włocławek pięknieje i chciałbym, aby ten proces był kontynuowany. Chciałbym również żeby samorządy w tym nasz włocławski były w większym zakresie wspierane przez państwo tak, aby to nie samorządowcy byli obarczani za błędy w zakresie polityki państwa chociażby w kwestii bezrobocia. Więcej współpracy, więcej wsparcia naszych samorządowych ojczyzn. A tak bardziej zwyczajnie życzę Włocławianom dużo zdrowia pogody ducha i zadowolenia z życia.

MartinezFilm

Informacje

Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie

13 września 2019, Możliwość komentowania Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie została wyłączona

Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”

12 września 2019, Możliwość komentowania Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta” została wyłączona

Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi.

9 września 2019, Możliwość komentowania Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi. została wyłączona

Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku

9 września 2019, Możliwość komentowania Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku została wyłączona

Półkolonie z Bazą Przygody

9 września 2019, Możliwość komentowania Półkolonie z Bazą Przygody została wyłączona

Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej”

9 września 2019, Możliwość komentowania Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej” została wyłączona

Archiwa