NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Akademia Orange dla bibliotek” – Włocławek 2010

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku uczestniczy w Programie „Akademia Orange dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange

Celem programu „Akademia Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Dzięki przystąpieniu do programu  w listopadzie 2010 roku MBP otrzymała od Fundacji Orange dotację finansową w wysokości 8707,83 zł na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w  Filiach  Nr 1, 5, 7 i 10 oraz na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki.
W ramach Programu został zakupiony  komputer dla   Filii Nr 5, gdzie  zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne i warsztatowe z zakresu obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu – „Poznaj bezpieczny Internet” (dla grup dzieci z klas 1-3 i 4-6).
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z oferty przygotowanej przez Filię Nr 5  w ramach Programu „Akademia Orange dla bibliotek” prosimy o kontakt z placówką  pod numerem telefonu: 54 233 84 45.