NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Pierwsza Pomoc i Ratownictwo Pola Walki

Medycy z 81 blp w Toruniu doskonalili swojej umiejętności w ramach szkolenia specjalistycznego. Przez czternaście dni uczyli się teorii, ale i praktyki w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym zarówno w cywilnych zdarzeniach jak i na polu walki.

 

Blisko pięćdziesięciu ratowników z Torunia uczestniczyło w czternastodniowym szkoleniu zintegrowanym. Zajęcia były intensywne. Zdobyte na każdym etapie kursu umiejętności, miały na celu usystematyzować zdobytą wcześniej przez żołnierzy wiedzę i podniesienie ich skuteczności w realnym udzielaniu pomocy.

Szer. Agnieszka: „To szkolenie pozwoliło mi poukładać sobie posiadane już informacje. W zakresie praktycznym zaś przede wszystkim mieliśmy możliwość sprawdzenia się i ciągłej pracy na procedurze. To właśnie procedura w pierwszej pomocy, na polu walki jest bardzo ważna. W pierwszym tygodniu uczyliśmy się w ramach Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy. Mieliśmy szereg wykładów teoretycznych, ale i ćwiczenia praktyczne.

Wykładowcy zadbali o to, abyśmy mogli przećwiczyć wszystko, czego nauczyliśmy się w teorii. Na uwagę zasługuje przygotowanie sprzętu, gdyż ćwiczyliśmy na różnych fantomach począwszy od niemowlęcia, po dziecko, na dorosłym skończywszy. Każdy z nas udzielał pomocy przy użyciu defibrylatora. Na końcu zdawaliśmy niełatwy egzamin.

W późniejszym czasie żołnierze odbyli kurs z ratownictwa wodnego i udzielania pomocy osobom poszkodowanym w ramach podtopienia.

W drugiej części szkolenia każdy żołnierz zdobywał kompetencje w ramach medycyny pola walki. „Ta bardzo różni się od pierwszej pomocy w ramach cywilnych działań. Musieliśmy przede wszystkim skupić się na tym, aby oswoić się z różnego rodzaju działaniem. Działać w zależności od fazy zagrożenia, tzn. czy były to działania pod ostrzałem czy już w fazie bezpiecznej. Trzeba było działać w pełnym umundurowaniu i bardzo często jedynie w postawie leżące. Zapomnieć o oporze czy zahamowaniach związanych z różnicą płci. Udzielaliśmy pomocy człowiekowi i nie można się było zastanawiać, trzeba było działać.”- dodała uczestniczka.

„Takie szkolenie powinien odbyć każdy, aby wiedzieć jak się zachować w warunkach zagrożenia”- podsumował na koniec żołnierz.

Szkolenie zintegrowane jest podsumowaniem etapów szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego i trwa 14 dni. Odbywa się w ramach ćwiczeń poligonowych w rejonach odpowiedzialności kompanii i batalionów lub w ośrodkach szkolenia poligonowego. Szkolenie zintegrowane jest przepustką dla każdego żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej do kolejnego etapu szkolenia.

Jeśli zainteresowało cię to lub inne szkolenie organizowane w 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i chciałbyś zasilić szeregi WOT, udaj się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji lub https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/

Kolejne szkolenie podstawowe już 12 maja.

8.Kujawsko-Pomorskiej
Brygady Obrony Terytorialnej