NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

50 lat Zakładowej Straży Pożarnej w ANWIL S.A.

Niemal od samego początku istnienia przedsiębiorstwa, Zakładowa Straż Pożarna stanowi jego integralną część. Dzisiaj mija dokładnie 50 lat od dnia jej powołania. Przez cały ten czas strażacy z pełnym zaangażowaniem biorą udział w akcjach ratowniczogaśniczych, a także działaniach prewencyjnych. Ich praca jest niezwykle istotną dla zakładu i jego pracowników, ale również dla mieszkańców całego regionu.

29 lipca 1970 r. Minister Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę na powołanie w Zakładach Azotowych „Włocławek” Zawodowej Straży Pożarnej, a 3 miesiące później oddano do jej użytku pierwszy na terenie zakładu budynek. Od tego czasu, jest to umundurowana jednostka ochrony przeciwpożarowej. ZSP wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny, a utworzona została nie tylko do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w czasie pożarów, awarii czy klęsk żywiołowych, ale także do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom, jakie mogą wystąpić w
obszarze jej działania.

– Sektor branży chemicznej wymaga zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, dlatego wszelkie kwestie z nim związane, a także z prewencją i higieną pracy są dla nas priorytetowe. Codzienna służba, zaangażowanie i motywacja strażaków z Zakładowej Straży Pożarnej ANWILU sprawiają, że czujemy się tutaj po prostu bezpiecznie. To niezbędny warunek dla zapewnienia właściwych warunków dla naszych pracowników i instalacji produkcyjnych. Serdecznie wszystkim strażakom za to dziękuję – mówi Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Aktualnie w Zakładowej Straży Pożarnej ANWILU pracuje 84 strażaków. Nowoczesny sprzęt wspiera ich pracę, a także ułatwia prowadzenie działań prewencyjnych. Jednak to wiedza, wyszkolenie, doświadczenie i umiejętności są kluczowymi czynnikami w zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednostka może pochwalić się swoim zapleczem technicznym – do dyspozycji ma cztery wozy gaśnicze wodno-pianowe, samochód gaśniczy proszkowy, samochód specjalny ratownictwa techniczno-chemicznego, a nawet łódź z napędem hybrydowym. Ponadto ZSP ANWILU ma na wyposażeniu podnośnik hydrauliczny o wysokości 53 metrów oraz całą gamę specjalistycznego sprzętu gaśniczego i ratowniczego.

Strażacy z ANWILU na co dzień – obok typowych zadań dla każdej straży pożarnej – prowadzą serwis sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego. Wykonują uszczelnienia metodą wtryskową, a także zabezpieczają prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Prowadzą również okresowe oraz doraźne, wewnętrzne kontrole przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakładowa Straż Pożarna jest zaangażowana
także w różnego rodzaju akcje ratownicze i prewencyjne, które mają miejsce nie tylko na terenie firmy, ale również na terenie miasta Włocławka i okolicy w ramach zawartego Porozumienia z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

ANWIL S.A.