NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

4 Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Włoclawek

Dziś, 29 września (wtorek) odbyła się 4. sesja Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek. Na początku pani Naczelnik Wydziału Kultury Małgorzata Ziółkowska wręczyła podziękowania młodym radnym za wolontariat w inscenizacji „1 września 1939”. Młodzi radni zostali wyróżnieni również za udział „Młodych Talentów” na Dniach Włocławka oraz za zaangażowanie w II Włocławski Jarmark Rozmaitości „Ku Wiśle”.

Po wizycie przedstawicieli Urzędu Miasta i stwierdzeniu kworum rozpoczęto obrady.

Przewodniczący Christopher Regliński zrzekł się oficjalnie pełnionej funkcji. O swoje dymisji poinformował już wcześniej, 15 września podczas roboczego spotkania MRM w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. Na jego miejsce Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta wybrano Magdalenę Szczepańską z Technikum Budowlanego. Zwolniło się tym samym miejsce Sekretarza rady, które zajął Rafał Korasiewicz z II LO.

Po uzupełnieniu składu Prezydium radni przyjęli uchwałę w sprawie opracowania Planu Działania Rady, w której zobowiązali Prezydium i nową Przewodniczącą do przygotowania zakresu działania komisji problemowych oraz szkolenia z aspektów prawnych funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

W trakcie obrad wystąpił przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSHE Błażej Pęszyński. Zaproponował młodym radnym współpracę w wydawaniu czasopisma młodzieżowego skierowanego do szeroko pojętego środowiska ludzi młodych.

Prezydium w przeciągu 21 dni przygotuje projekty Planu Działania oraz przy współpracy z Młodzieżowymi Radami działającymi m.in. w Malborku, Szczecinie, Częstochowie i Zgierzu przedstawi formy pracy i projekty do realizacji wynikające z założeń Statutu MRM Włocławek.