NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

30 – rocznica święceń kapłańskich

W dniu 13.06.2012 roku – 30 rocznicę święceń prezbiteratu obchodził proboszcz parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach – ks. Krystian Michalak, który święcenia kapłańskie otrzymał we włocławskiej katedrze z rąk ks. biskupa Jana Zaremby.

Życzenia w dniu tak uroczystym dla księdza proboszcza składali: uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, Koło Gospodyń Wiejskich ze Śmiłowic, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, Róże Żywego Różańca a także Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach na czele z dyrektorem p. Sławomirem Gwardeckim.

Wśród wielu życzeń składanych szanownemu jubilatowi usłyszeć można było następujące słowa:
Jan Paweł II napisał „im bardziej zgłębiamy sens powołania właściwego osobom świeckim, tym silniej uwidacznia się to, czym w istocie jest kapłaństwo.”

Czcigodny Księże Proboszczu, dziś w 30 – rocznicę Twych święceń prezbiteratu chcemy podziękować przede wszystkim dobremu Bogu za dar powołania, którym Cię obdarzył, że wierny temu wezwaniu realizując ewangeliczne słowa „idźcie i nauczajcie….” tyle lat służyłeś Kościołowi.

I tak jak w dniu święceń powtarzałeś za Maryją „ niech tak się stanie „tak dziś w dniu tego pięknego kapłańskiego jubileuszu niech w Twych ustach brzmi radosny hymn Magnificat („Uwielbiaj duszo moja chwałę Pana mego, chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.”)

Wdzięczni Bogu za dar Twego kapłaństwa i posługę w parafii Śmiłowice życzymy byś mógł powiedzieć : Dziękuje Boże, że mnie wybrałeś bym stał przed Tobą i Tobie służył.

W tej tak bardzo uroczystej chwili życzymy : niech dobry Jezus ze swego ołtarza nad Tobą schyla twarz i będzie z Tobą gdy w tej parafii kapłańską pełnisz straż.

Wielu łask Bożych na kolejne lata posługi duszpasterskiej.
Szczęść Boże.

Tekst i zdjęcia Danuta Szmajda