NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

29 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych”

W miniony weekend, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej odbył się finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych” kończący jego 29 edycję.

fot. Roman Klimczewski
fot. Roman Klimczewski

Przypomnijmy, że w br. do udziału w imprezie zgłoszono 215 wykonawców z całego kraju. Na podstawie nadesłanych „demo” komisja eliminacyjna zakwalifikowała do udziału w finale imprezy 33 solistów. Była wśród nich dwudziestoosobowa grupa reprezentująca województwo kujawsko-pomorskie, a w tym blisko połowa z naszego powiatu.

Tegoroczny festiwal zorganizowało w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Izbicy Kujawskiej Stowarzyszenie – Ziemia Izbicka. Imprezę dofinansowały samorządy: gminy i miasta Izbica Kujawska, województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatu włocławskiego.

Podczas trzydniowej imprezy solistom towarzyszyła czteroosobowa sekcja muzyczna pod kierownictwem kompozytora i aranżera Artura Grudzińskiego (instrumenty klawiszowe). W orkiestrze zagrali także: Maciej Słomski (perkusja), Andrzej Stępień (gitara) oraz Eugeniusz Posadzy (gitara basowa i saksofon). W trakcie prób, zarówno młodzi wokaliści, jak i ich opiekunowie mięli okazję nabycia nowych doświadczeń w bezpośrednim kontakcie z zawodowcami.

W sobotnie popołudnie odbyły się przesłuchania konkursowe, w których wzięło udział 33 solistów. Rywalizowali w trzech grupach wiekowych. Młodych wykonawców oceniało równie profesjonalne jury, któremu przewodniczył znany włocławski muzyk i dyrygent Marian Szczepański. W pracach komisji uczestniczyli jeszcze dwaj muzycy Krzysztof Grubiński i Sławomir Małecki.

Po długich naradach postanowili przyznać nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Podczas niedzielnego Koncertu Galowego wystąpili wszyscy finaliści. Po prezentacji, każdy wykonawca otrzymał dyplom uczestnictwa i pamiątkowy kubek z własnym zdjęciem oraz logiem festiwalu i organizatorów. Ponadto wszyscy otrzymali przekazane przez LGD Dorzecza Zgłowiączki „Legendy Kujaw”. Pamiątkowe gadżety wręczały festiwalowe asystentki 11-letnia Alicja Biernacka i rok starsza Natalia Żabierek.

Po zakończeniu wszystkich prezentacji, zanim przewodniczący jury przystąpił do odczytania werdyktu, została wręczona nagroda dla najmłodszego uczestnika festiwalu, którym w br. okazała się 5-letna Patrycja Kałużna – reprezentantka Samorządowego Przedszkola z Babiaka.

W trakcie odczytywania protokołu, nagrodzonym wręczano dyplomy potwierdzające zdobycie nagrody, statuetki festiwalowe i nagrody rzeczowe.

O wręczenie nagród laureatom grupy do 10 lat poproszono przedstawicieli władz gminy i miasta Izbica Kujawska – Przewodniczącego Rady Pana Mariana Lewandowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Pana Stanisława Kropidłowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Henryka Krzyżanowicza. W tej grupie otrzymali:

Wyróżnienie: Maria Przybylska z Centum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi,

III Nagrodę ex equo: Sandra Wawer z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie oraz Laura Jeżewska – reprezentująca Studio Piosenki „MUSIC-BOX” w Toruniu

II NagrodęJakub Walendykiewicz ze Studia Piosenki „Beciaki” w Suwałkach,

I NagrodęAmelia Dankiewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu.

Laureatom grupy 11-13 lat wręczyli nagrody przedstawiciele powiatu włocławskiego, tj. Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Budzyński, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Karol Matusiak oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Włodzimierz Majewski.

W tej grupie III Nagrodę ex equo przyznano Marii Bińkowskiej z Centrum Zajęć Pozalekcyjnych Nr 1 w Łodzi i Julii Leśniewskiej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu,

II NagrodęWeronice Chojnackiej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu,

I NagrodyAleksandrze Czerczak z Centrum Zajęć Pozalekcyjnych Nr 1 w Łodzi.

Najstarszą grupę laureatów (14-16 lat) uhonorowali wspólnie z przedstawicielką sponsorów Panią Ewą Graczyk Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Sławomir Kopyść – członek Zarządu oraz Stanisław Pawlak i Wojciech Jaranowski.

W tej grupie wiekowej III nagrody nie przyznano. Natomiast II Nagrodę – otrzymała Karolina Słabińska – reprezentująca Studio Piosenki „Beciaki” w Suwałkach, I NagrodęZuzanna Jasińska z Torunia.

Jury przyznało także Grand Prix Ogólnopolskiego XXIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych”. Nagrodę tę otrzymała reprezentantka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu Aleksandra Małecka.

Koncert Galowy, jak również poprzedzające go sobotnie przesłuchania konkursowe poprowadziła, wykonując przy okazji także krótki recital, wielokrotna laureatka izbickiego festiwalu, jednocześnie reprezentująca Izbicę Kujawską Liliana Nawrocka obecnie Wastowska.

 MGOK Izbica