NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

XXIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu – Chór „Canto”

W dniach 21-22 kwietnia b.r. odbył się w Wejherowie XXIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu, który organizowany jest w cyklu dwuletnim. Ponieważ Chór Młodzieżowy Canto Zespołu Szkół Muzycznych im.Czesława Niemena we Włocławku zdobył najwyższe trofeum-GRAND PRIX w 2015 roku zobowiązany był do wykonania na tegorocznej edycji festiwalu Koncertu Inauguracyjnego . Chórzyści zaprezentowali godzinny program złożony z pieśni religijnych, ludowych i rozrywkowych. Nie zabrakło utworów patrona szkoły Czesława Niemena-„Sen o Warszawie” „ Wspomnienie” oraz akcentów marynistycznych i kaszubskich–„Port” Krzysztofa Klenczona i „Zómci na lodze”.

Znakomicie zaprezentowali się soliści chóralni-Ania Paluszkiewicz, Wojtek Kowalski oraz Adam Kujawski. Brawom nie było końca. Chór musiał bisować.

Następnego dnia chór wziął udział w konkursie i zdobył Złoty Dyplom oraz Wyróżnienie im.Mieczysława Barana,ufundowane przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie za najciekawszą prezentację utworu o tematyce kaszubskiej.

Należy podkreślić fakt ,że bez zaangażowania Mecenasa Chóru Canto(ANWIL SA) oraz sponsora MPEC wyjazd chóru byłby niemożliwy. Serdecznie dziękujemy. Wspierając kulturę muzyczną Mecenas i sponsorzy przyczyniają się do promocji naszego ukochanego grodu oraz budowania wizerunku Włocławka jako miasta przychylnego kulturze i ją wspierającego.

W czerwcu chór zaplanował wyjazdy na kolejne ogólnopolskie wydarzenia muzyczne.Podczas wakacji wyjeżdża na X Międzynarodowy Festiwal Chóralny„Razem w XXI wieku” do Bułgarii.

Marian Szczepański