Opublikowano: śr, Mar 15th, 2017

Wiadomości z magistratu 15.03.2017

Włocławek, dn. 15 marca 2017 r.

 • Włocławek w gronie interesariuszy międzynarodowego projektu Dziś, tj. 15 marca w Toruńskim Parku Technologicznym odbędzie się drugie spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Interesariuszy (KPGI) projektu SME Internationalisation Exchange (SIE).W ramach projektu zostanie opracowana Analiza umiędzynarodawiania MŚP w Kujawsko-Pomorskiem oraz Regionalny plan działania dla wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie. W oparciu o wspólne prace projektowe planowane jest wdrożenie usprawnień i zmian do polityki regionalnej dotyczącej internacjonalizacji MŚP.

  Projekt realizowany jest od 01.04.2016r. do 31.03.2021r. ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. W realizację projektu zaangażowanych zostało siedmiu partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym ze strony polskiej – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Reprezentantem Włocławka na spotkaniu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Interesariuszy będzie Robert Zaręba – szef Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta.

  Więcej informacji: http://www.interregeurope.eu/sie/

 • Nie tylko basen„Delfin” zyska nowe funkcje Fitness, sala sportowa, kawiarnia, podwodny masaż – z tego wszystkiego będzie można korzystać po przebudowie basenu „Delfin”. Obiekt zostanie unowocześniony i dostosowany do obecnych standardów rekreacji, a również sportowcy znajdą tam coś dla siebie.Całość zamierzenia, jakim będzie przebudowa basenu przy al. Chopina, ma nie tylko usprawnić funkcjonowanie pływalni, ale także poprawić wizerunek architektoniczny gmachu. Projektowana rozbudowa dotyczy elewacji południowej i północnej obiektu. Zmieni się wygląd i funkcjonalność wejścia głównego do budynku, a hala basenu zostanie poszerzona o nawę rekreacyjną. Budynek został zaprojektowany w kontekście otaczającej go zabudowy, harmonijnie wkomponowany w istniejący pejzaż.

  Jeśli chodzi o zmiany w układzie funkcji obiektu, w szczególności będą to: dobudowa pawilonu wejścia głównego, wybudowanie nowej nawy południowej hali głównej basenu wraz z niecką rekreacyjną i wannami jacuzzi, zmiana funkcji II piętra obiektu z pensjonatu na sale fitness wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i gastronomicznym, montaż nowej technologii uzdatniania wody basenowej, termomodernizacja budynku.

  Po przebudowie, z basenów, fitness, sali sportowej i kawiarni jednocześnie będzie mogło korzystać około 180 osób.

 • W soboty będą dostępne mobilne PSZOK-i PGK „Saniko” opublikowało marcowy harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.Punkty będą dostępne:

  – 18 marca 2017r. w godz. od 8:00 do 14:00 przy alei Jana Pawła II – róg z ulicą Wiązową, ul. Promiennej – pętla autobusowa, ul. Broniewskiego – plac cyrkowy.

  – 25 marca 2017r. w godz. od 8:00 do 14:00 przy ul. Witoszyńskiej 16 / Grodzkiej 82, Zielonym Rynku – parking SDH Hala (od strony Urzędu Miasta), ul Ostrowskiej – przy pętli dla wysiadających.

  Do punktów będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  Harmonogram jest dostępny na: http://www.saniko.com.pl/

 • Informatyczny sukces ucznia SP 20 Dnia 10 marca w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyło się uroczyste podsumowanie XI Konkursu Informatycznego Bóbr.Uczeń Szkoły Podstawowej nr 20, Mateusz Przybysz klasy IIIe został laureatem kategorii Skrzat i odebrał dyplom z rąk profesora Macieja M. Sysło.

  W sumie, w XI edycji konkursu wzięło udział ponad 1 610 000 uczestników z 55 krajów. Do polskiego konkursu przystąpiło 15 862 uczniów w czterech kategoriach wiekowych (Skrzat, Beniamin, Junior, Senior). Tegoroczna edycja konkursu została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji.

  Pełna informacja, wraz z fotogalerią, jest opublikowana na stronie szkoły: http://www.sp20.com.pl/

 • Trzy formy. Projekt przybliży sztukę odbiorcom Od 15 marca do 2 kwietnia 2017 w Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Miedzianej będą prezentowane trzy obiekty przestrzenne: rzeźba Wita Płażewskiego, ceramika Aleksandry Domanowskiej i tkanina Magdaleny Bezat.Wszystkie prace można „oglądać” dotykiem. „Trzy formy” mają przybliżyć sztukę osobom niewidomym i słabowidzącym.

  Informacja jest opublikowana: http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wystawy/wkrotce/586-trzy-formy

 • Włocławscy strażnicy będą gospodarzami ogólnopolskiego szkolenia
  Polski Związek  Instruktorów  Służb  Mundurowych  wraz  ze  Strażą  Miejską  we  Włocławku jest organizatorem Stażu Szkoleniowego, który odbędzie się w dniach 01-02 kwietnia 2017 roku we Włocławku.Tematem zajęć będzie bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów dwuosobowych.

  Podczas dwudniowego szkolenia funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskich a także innych formacji mundurowych będą ćwiczyć najbardziej skuteczne techniki wykorzystywane w codziennej służbie.

  Szkolenie poprowadzą licencjonowani instruktorzy PZISM pod czujnym okiem Przewodniczącego PZISM,  Międzynarodowego Instruktora Dariusza Otockiego. Jednym z prowadzących szkolenie będzie wieloletni członek PZISM  funkcjonariusz Straży Miejskiej we Włocławku licencjonowany  instruktor mł. inspektor Krzysztof Urbański.

  Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/

 • Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci, trwa nabór Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Horyzont prowadzi nabór dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat na bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz tenisa ziemnego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Włocławek.W programie: gry i zabawy ogólnorozwojowe, nauka  gry w tenisa ziemnego- zgodnie z ogólnopolskim programem Tenis 10. W trakcie zajęć prowadzone będą również działania profilaktyczne obejmujące m in.: zasady i normy postępowania, trening umiejętności życiowych itp.

  Liczba miejsc ograniczona. Informacje: 693 544 957.

 • W mieście rusza deratyzacja Akcja rozpoczyna się dziś, tj. 15 marca i do 15 kwietnia wszystkie nieruchomości na terenie Włocławka zostaną poddane deratyzacji.Walka z gryzoniami należy do obowiązków właścicieli nieruchomości, wynika zaś z zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oprócz zapisu ustawowego obowiązuje również Uchwała Nr XXX/4/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Włocławek, która w rozdziale 8 reguluje obowiązek deratyzacji, wyznaczając terminy jej przeprowadzania w okresie od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października. Oczywiście, określone uchwałą Rady Miasta terminy nie zwalniają z bieżących działań w ramach walki ze szczurami.
Jamróz - Rowery” height=

Comments are closed.

MartinezFilm

Archiwa