Opublikowano: wt, Lip 10th, 2018

Wiadomości z magistratu 10.07.2018

Włocławek, dn. 10 lipca 2018 r.

 • Kto poprowadzi kawiarnię obywatelską? Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  Przedmiotem konkursu jest prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.

  Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 70 000,00 zł.

  Zadanie realizowane jest w związku z wdrażaniem projektu ,,Śródmieście na drodze do zmian -opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”, współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

  Ogłoszenie o otwartym konkursie zostało opublikowane 6 lipca. Termin składania ofert wyznaczony został na 21 dzień od daty opublikowania ogłoszenia.

  Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanych środków publicznych podejmie Prezydent Miasta Włocławek po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej specjalnie w tym celu.

  Szczegółowe materiały są opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1882018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-6-lipca-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj/

 • MPWiK buduje sieć kanalizacyjną Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje za pośrednictwem swojej witryny internetowej, że rozpoczyna realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej (od ul. Brzezinowej do ul. Paprociej)

  Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Papieżka (końcówka – od ul. Duninowskiej do posesji nr 25

  Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kochanowskiego (od ul. Konopnickiej)

  Zadanie nr 4

  a)Budowa  sieci wodociągowej w ul.  Planty od. ul. Nagórskiego do posesji 83 i 87

  b)Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią w ul. Planty 77, 79, 93, 91, 95, 89a + 3 posesje

  Zadanie nr 5 – Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dziewińskiej, Płowieckiej, Planty i Kaliskiej

  Zadanie nr 6 – Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolskiej od nr 9 do ul. Planty

  Zadanie nr 7 – Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Dziewińska 9-15

  Termin wykonania zadań do końca października 2018 r. (z wyjątkiem zadania nr 7 – do końca września 2018 r.).

  Łączna wartość robót to ok. 1,9 mln zł.

  Informacja jest opublikowana: https://www.mpwik.wloclawek.pl/

 • Dotacje z RPO dla firm na badania i rozwój Do 13 lipca przedsiębiorstwa z regionu mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na realizację prac rozwojowych oraz rozwój infrastruktury badawczej. Do podziału w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest 70 milionów złotych.

  Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w tym zakup aparatury, sprzętu i technologii. Dofinansowanie trafi także na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych z myślą o komercjalizacji ich wyników. Minimalny poziom dofinansowania to 200 tysięcy złotych.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32857-rpo-dla-firm-na-badania-i-rozwoj

  • Dyżur Prezydenta Włocławka i zastępcy prezydenta Włocławka w „Śródmieście Cafe” Dziś od godz. 11.00 do godz. 12.00 w kawiarence obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 będzie dyżurował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

  Również dziś w kawiarence obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbędzie się dyżur Barbary Moraczewskiej – zastępcy prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych. Dyżur rozpocznie się o godz. 12.00 i potrwa godzinę.

  Warto dodać, że kawiarenka obywatelska cieszy się wśród mieszkańców dużą popularnością. Od początku 2017 roku do końca maja 2018 roku „Śródmieście Cafe” odwiedziło prawie 8 tysięcy osób.

  Informacja o dzisiejszych dyżurach: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,dyzur_prezydenta_i_pierwszego_zastepcy__,333.html

 • Włocławek mówi przemocy STOP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że projekt „Włocławek mówi przemocy STOP” jest niezwykle pozytywnie odbierany przez mieszkańców Włocławka.

  W ramach tegorocznej edycji projektu działania zostały rozszerzone. Obejmą one przede wszystkim, edukację dzieci, młodzieży oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy. Projekt stawia sobie za cel poprawienie jakości i zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia na terenie miasta.

  Ważnym, a zarówno nowym, przedsięwzięciem jest prowadzenie dyżurów specjalisty oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych. Oferta pomocy skierowana jest do wszystkich osób, które mają trudność w kontrolowaniu swojej impulsywności. Każda zainteresowana osoba może zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w rejonie, który udzieli podstawowych informacji oraz przyjmie zgłoszenie uczestnika. Zgłoszenia można składać także w siedzibie Sekcji Asysty Rodzinnej ul. Ogniowa 8/10. Objęcie wsparciem jest bezpłatne.

  Ponadto prowadzone będą sprawdzone już we wcześniejszej edycji działania, a w tym „pa-TROLKI POMAGAJĄ”. Pracownicy MOPR będą odwiedzali osoby, które wymagają wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Podobnie, jak w minionym roku patrole będą monitorowały sytuację rodzin w godzinach późno popołudniowych i wieczornych w wybrane dni wolne od pracy. Ta forma będzie wspierała osoby, które są narażone na doświadczanie przemocy domowej, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci.

  Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1943

 • Piknik historyczny i przegląd artylerii czarnoprochowej. Konferencja prasowa Dziś o godz. 11.00 na terenie rekreacyjnym przy Hali Mistrzów (Grzywno) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona organizacji IV Włocławskiego Pikniku Historycznego połączonego z IV Włocławskim Przeglądem Artylerii Czarnoprochowej oraz inscenizacjami batalistycznymi, które odbędą się w dniach 13-15 lipca br.

  Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie PATROL Włocławek.

 • Konkurs „Mój albumik wakacyjny” Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-15 lat do udziału w konkursie pt. „Mój albumik wakacyjny”.

  Zadanie konkursowe polega na opisaniu w dowolny sposób przynajmniej 5 dni tegorocznych wakacji. Mogą to być rysunki, fotografie, opowiadania, relacje (w formie papierowej lub elektronicznej).

  Termin zgłaszania prac mija z końcem wakacji, tj. 31 sierpnia.

  Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.

  Regulamin konkursu: http://www.biblioteka.wloclawek.pl/news.php?id=3993

 • Warsztaty teatralne „Podróż do krainy zabawy” i „Teatr przedmiotu” Wakacyjne warsztaty organizowane przez Teatr Impresaryjny skierowane są do dzieci i młodzieży pozostających na okres wakacji w mieście, które uczestniczyć będą w zajęciach półkolonijnych w miejskich placówkach kultury, świetlicach, bibliotekach i klubach.

  W trakcie zajęć w teatrze uczestnicy poznają m.in. techniki gry aktorskiej, „czystego mówienia”, zapoznają się z metodami gry na scenie, a także metodami tworzenia lalek i scenografii.

  Szczegółowe terminy warsztatów: http://teatrwloclawek.pl/

 • Bez prądu Planowane przerwy we Włocławku: dnia 12 lipca w godz. od 10.00 do 13.00 stacja 15/0,4 kV Kryniczna obwód 800 ul. Korczaka, Mystkowskiego, Wiejska 109; dnia 13 lipca w godz. 10.00 do 16.00 stacja Spokojna obwód 100 – ulice Radyszyńska, Wschodnia, Spokojna.

  Wyłączenia planowane przez Energa Operator można sprawdzać pod adresem: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/planowane_wylaczenia.xml#r1009

Informacje

Toaleta to nie śmietnik!

20 lipca 2018, Możliwość komentowania Toaleta to nie śmietnik! została wyłączona

LPP zainwestuje 400 mln złotych w budowę nowoczesnego centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

19 lipca 2018, Możliwość komentowania LPP zainwestuje 400 mln złotych w budowę nowoczesnego centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim została wyłączona

Bezpłatne Pogotowie Maturalne 2018 w PWSZ we Włocławku

19 lipca 2018, Możliwość komentowania Bezpłatne Pogotowie Maturalne 2018 w PWSZ we Włocławku została wyłączona

Chór Canto Zespołu Szkół Muzycznych z Włocławka zaśpiewał w Sejmie RP 05.07.2018

18 lipca 2018, Możliwość komentowania Chór Canto Zespołu Szkół Muzycznych z Włocławka zaśpiewał w Sejmie RP 05.07.2018 została wyłączona

52 urodziny ANWILU okazją do podróży w czasie

17 lipca 2018, Możliwość komentowania 52 urodziny ANWILU okazją do podróży w czasie została wyłączona

Dzielnicowi zatrzymali mężczyzn, którzy nielegalnie łowili ryby na Wiśle

17 lipca 2018, Możliwość komentowania Dzielnicowi zatrzymali mężczyzn, którzy nielegalnie łowili ryby na Wiśle została wyłączona

Archiwa