Opublikowano: wt, Lut 14th, 2017

Stanowisko NSZZ „S” ws. zmian w sieci szkolnej we Włocławku

Stanowisko Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie planowanej nowej sieci szkół we Włocławku

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej opowiada się za włączeniem włocławskich gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych z wyjątkiem Gimnazjum Nr 14.

Gimnazjum Nr 14 we Włocławku proponujemy przekształcić w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Staszica i  przywrócić obwody szkół podstawowych na osiedlu Śródmieście do stanu jaki istniał przed reformą strukturalną oświaty w 1999 r.

W związku z niżem demograficznym i faktem, iż niektóre samodzielne gimnazja posiadają większą liczbę  oddziałów klas pierwszych, drugich i trzecich  niż liczba oddziałów przyszłych klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, do której gimnazjum ma być włączone, w celu poprawy warunków nauczania, uniknięcia zwolnień nauczycieli i zwiększenia zatrudnienia w oświacie proponujemy:

  1. przy tegorocznym naborze do szkół podstawowych ograniczenie liczby uczniów w oddziałach do maksymalnie 20 osób z jednoczesnym stworzeniem większej ilości klas i podziałem na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych,
  2. przy tegorocznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych ograniczenie liczby uczniów w klasach do maksymalnie 24 osób z jednoczesnym stworzeniem większej ilości oddziałów w danych profilach kształcenia i podziałem na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych, (powyższe zmniejszenie liczby uczniów w klasach byłoby wypełnieniem deklaracji przedwyborczych Pana Prezydenta Marka Wojtkowskiego),
  3. stworzenie banku wolnych etatów w szkołach i placówkach oświatowych, do których kierowani byliby zagrożeni utratą pracy nauczyciele wygaszanych gimnazjów i innych szkół,
  4. ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych do niezbędnego minimum wynikającego z siatki godzin (utracone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciele odzyskają w postaci koniecznego wzrostu innych dodatków (np. funkcyjnego, za wychowawstwo czy motywacyjnego, gdyż i tak tzw. średnie wynagrodzenia ustalone ustawowo na poszczególnych stopniach awansu muszą być osiągnięte – często przydzielanie godzin ponadwymiarowych było instrumentem dla samorządów, by nie  zwiększać innych składników wynagrodzenia i nie wypłacać dodatków wyrównawczych),
  5. wprowadzenie programu dobrowolnych odejść z oświaty dla nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi szkół (placówek oświatowych) za odpowiednią rekompensatą finansową.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej uważa, że przyjęcie powyższych propozycji pozwoli na poprawę warunków nauczania w szkołach włocławskich, uniknięcie zwolnień i zatrudnianie nowych pracowników.

Prezydium KM liczy na dobrą współpracę z władzami Miasta Włocławek i dyrektorami szkół przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018.

Jamróz - Rowery” height=
MartinezFilm

Archiwa