Opublikowano: czw, Kwi 6th, 2017

Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy ku czci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskie

Dnia 3 kwietnia 2017 roku w naszej mieliśmy ważną uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskie. Na tablicy została umieszczona ziemia katyńska i smoleńska przekazana przez Panią Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z pielgrzymki.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Adamczyk witając przybyłych na uroczystość gości: ks. proboszcza Pawła Szymańskiego, Panią Poseł na Sejm RP Joannę Borowiak, członka zarządu SPSK Panią Agnieszkę Szczepańską, radnego gminy Włocławek Pana Sławomira Kwiatkowskiego, przedstawicielkę Biblioteki Miejskiej we Włocławku Panią Annę Rachut oraz Panią Magdalenę Nowak- fundatorkę tablicy. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny poświęcony pamięci wszystkim, których prochy zostały rozproszone w katyńskich mogiłach i na smoleńskiej ziemi. Po wzruszającym występie nadszedł czas na odsłonięcie przez Panią Poseł pamiątkowej tablicy i poświęcenie przez ks. proboszcza Pawła Szymańskiego. Pani Poseł odczytała list od Prezesa dr. Jarosława Kaczyńskiego, w którym podziękował za pamięć i zaproszenie na dzisiejszą uroczystość , jednak obowiązki wynikające z  pełnionej funkcji nie pozwoliły mu uczestniczyć osobiście w dzisiejszym wydarzeniu. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Szczepańska, która podziękowała naszej szkole za realizację misji szkoły i wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców przez Poseł na Sejm RP, Panią Joannę Borowiak i uczniów naszej szkoły. Hołd poległym ofiarom oddaliśmy wspólnym odśpiewaniem Modlitwy Armii Krajowej.

SPSK w Warząchewce Polskiej

Jamróz - Rowery” height=
MartinezFilm

Archiwa